Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Mechatroniki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Koszalińska
  Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechatroniki
  Ocena: brak danych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława D±browskiego w Warszawie
  Wydział Mechatroniki
  Ocena: brak danych

Projekty edukacyjne


Link do http://www.wwsi.edu.pl/